Kas Plus500 võtab valuutakonversiooni tasu?

Plus500 võtab valuutakonversiooni tasu kõigilt nende instrumentidega tehtud tehingutelt, mille nimivaluuta erineb teie konto valuutast.

Valuutakonversiooni tasu on kuni 0,5% tehingu realiseeritud kasumist ja kahjumist ning see arvestatakse reaalajas avatud positsiooni realiseerimata kasumi ja kahjumi hulka.

Et mõista, kuidas valuutakonversiooni tasu arvutatakse, järgige seda näidet:

Teie kauplemiskonto on nomineeritud valuutas EUR ja EUR/USD vahetuskurss on 1,10101.
Avate 500 USD-ga Facebooki müügipositisiooni ja saate kahjumiks -10 $ (-9,08 €).
Selles näites võtame päeva öise rahastamise tasu selle eest, et hoiame teie positsiooni pärast teatud aega avatuna, ning valuutakonversiooni tasu.
Päeva öise rahastamise tasu on -0,1 $ (-0,09 €) s.t. 1 leping x hind 500 $ x päeva öise rahastamise protsent -0,02%.
Valuutakonversiooni tasu on 0,5% teie positsiooni netokahjumist s.t. (-10 $ - 0,1 $) * 0,5% = -0,05 $ (-0,045 €)
Netokahjum kokku = -(10+0,1+0,05) $ = -10,15 $ (-9,22 €)

Kas te ei leidnud oma küsimusele vastust? Kontakt!
E-kiri

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 80,5% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.