Tingimused

 • Kasutajaleping

  Leping, mis sätestab Kliendist kasutaja ja Äriühingu omavahelise suhte ning sisaldab kõiki Plus500CY poolt pakutavate kauplemisteenuste kasutajatingimusi.

 • Riskihoiatus

  Meie riskihoiatus teavitab kliente CFD-dega kauplemisega seonduvatest riskidest, kuid see ei saa seletada kõiki riske ega seda, kuidas sellised riskid on seotud kliendi isiklike asjaoludega. On oluline, et meie kliendid mõistaksid seonduvaid riske enne meiega kauplemissuhetesse astumist.

 • Privaatsuspõhimõtted

  Meie Klientide personaalse informatsiooni käsitlemise ja kaitsmise ning küpsiste kasutamise ja majandamise põhimõtted.

 • Veebisaidi kasutustingimused

  Selle veebisaidi kasutamisel peate kinni pidama meie tingimustest ning muudest avaldustest ja teatistest.

 • Huvide konflikti poliitika

  Potentsiaalsete Plus500CY siseste, Plus500CY ja klientide vaheliste ning Plus500CY klientide omavaheliste huvide konfliktide jälgimise ja juhtimise põhimõtted. Meie eesmärk on oma klientide huvide eest seismine.

 • Orderite täitmise poliitika

  Meie põhimõtted, mis pakuvad parimat võimalikku lahendust täites korraldusi klientide nimel. Plus500CY kasutab mõistlikke meetmeid meie klientide jaoks parimate tulemuste saavutamiseks. Korralduste täitmisel on meie kohustus teha teiega äri ausalt, õiglaselt ja professionaalselt ning võttes arvesse teie parimaid huve.

 • AML Põhimõtted

  Antud põhimõtetes on kirjeldatud olemasolevaid süsteeme ja protseduure, mis tagavad, et meie ettevõttet ei kasutataks rahapesu ja terroristide finantseerimise eesmärgil. Protsessi hulka kuulub klientide isiku määamine ja nõuetekohane hoolsus, mis puudutab klientide andmete kinnitamist.

 • Investori Hüvitusfond

  Plus500CY on Investori hüvitusfondi (“ICF”) liige, mille eesmärk on pakkuda hüvitist abikõlbulikele Jaeklientidele juhul, kui Küprose Investeerimisfirma pole suuteline täitma oma kohustusi oma klientide suhtes.

 • Äriühingu andmed

  Plus500CY Ltd litsentsi info ja kontaktandmed.