Riskijuhtimine ja orderite liigid

Turuhinnaga ost ja müük

Kliendid saavad kasutada tarkvara Plus500, et osta ja müüa CFD-instrumente kehtiva turuhinnaga (vastava instrumendi jaoks sätestatud hinnavahe piires). Turuhinna vahemik iga CFD-instrumendi jaoks on nähtav ostu/müügi hüpikaknas, mis ilmub esile, kui te klõpsate põhikauplemisekraanil nupul „Osta” või „Müü”. Plus500 on muutnud kauplemisplatvormil mitmed orderite liigid kaubeldavaks, et aidata klientidel riske hallata. Limiidid on eriti kasulikud, kui näiteks teie internetiühendus peaks mingil põhjusel katkema.

Sulge kasumiga

Stop Limit Order ehk piirangukäsk võimaldab kaitsta Teie kasumeid juhul, kui valitud instrument (valuuta, aktsia, toore või indeks) peaks tõusma. Stop Limit order juhendab Plus500 tarkvara instrumenti müüma, kui instrument saavutab teatud hinna.

Stop Loss – (Maksimumkahjum)

Stop Loss order ehk kahjumi peatamise order on võimalus kaitsta end kahjumi eest juhul, kui instrument (valuuta, aktsia, toore või indeks) peaks langema. Stop Loss order juhendab Plus500 tarkvara instrumenti müüma, kui instrumendi hind langeb teatud tasemele.

Kui instrument saavutab selle hinna, muutub Stop Loss order Turuhinnaga orderiks (Market Order). Turuhinnaga order juhendab Plus500 tarkavara viivitamatult müüma parima võimaliku hinnaga. Muutlikul turul ei pruugi te saada täpselt soovitud hinda.

Kaitske oma kasumeid
Stop Loss orderit kasutatakse kasumi kaitsmiseks tõusva instrumendi puhul. Teie määrate hinna, millega soovite instrumendi sulgeda, ja juhendate Plus500 tarkvara positsiooni sulgema, kui instrument selle hinna saavutab.

Garanteeritud tulusus

Garanteeritud tulusus määrab potentsiaalsele positsiooni kaotusele absoluutse piirangu.
Isegi kui turgu äkitselt ei finantseerita, suletakse roll täpselt määratud hinna juures ning languse riski ei ole.
Ainult teatud vahendid toetavad „garanteeritud tulusust”, kui vahend garanteeritud tulusust toetab, kuvatakse selle kohta märkeruut.

Garanteeritud tulususe üksikasjad:

 • Saab lisada ainult uuele tehingule ega saa lisada olemasolevale rollile.
 • Saab lisada/muuta ainult siis, kui vahend on saadaval ja sellega kaubeldakse. Kui see on aktiivne, ei saa seda eemaldada, ainult väärtust saab muuta.
 • „Garanteeritud tulususe” ekstra hinnavahe tasu ei ole tagastatav pärast selle aktiveerimist ning enne kinnitamist näidatakse „garanteeritud tulusust”.
 • Peab olema vahendi hetkel kaubeldavast hinnast teatud kaugusel.

Näide:
Google MÜÜ/OSTA = 498 $ / 500 $.
Ostate 10 Google'i aktsiat; ütleme, et garanteeritud tulususe ekstra hinnavahe tasu on 10 $.
Määrate garanteeritud tulususe piirmääraks 450 $.
Google langeb väärtuseni 400 $, te väljute positsioonist 450 $ ja mitte 400 $ juures.

Garanteeritud tulususega: P&L = 4500 $ – 5000 $ – 10 $ [garanteeritud tulususe ekstra hinnavahe tasu] = –510 $
Garanteeritud tulususeta: P&L = 4000 $ – 5000 $ = –1000 $

Trailing Stop (Liikuv piirhind)

Trailing Stop ehk liikuv piirhind võimaldab kauplejatel asetada sellise Stop Loss orderi ehk kahjumi piiramise käsu, mis liigub automaatselt koos turuga, kui turg liigub kaupleja kasuks. Liikuvat piirhinda saab seadistada, klõpsates orderi Turuhinnaga sisestamisel nuppu Edasijõudnud.

Kahjumi piiramise käsku (Stop Loss) saab sisestada neljal moel:

 1. Saate sisestada liikuva piirhinna (Trailing Stop). Näiteks, kui Teie aktsiad on müügil hinnaga $40 aktsia, võite sisestada liikuvaks kahjumi piiramise hinnaks $37.50 aktsia kohta.
 2. Sisestate Maksimaalse kahjumi summa. Plus500 arvutab sellele vastava liikuva piirhinna.
 3. Sisestate hinnavahe hetkel kehtivast hinnast pipsides. Plus500 arvutab sellele vastava kahjumi piiramise hinna.
 4. Sisestate protsendi hetkel kehtivast hinnast. Plus500 arvutab sellele vastava kahjumi piiramise hinna.

Liikuva piirhinna (Trailing Stop) näide:
Kl 12.50 on Yahoo kauplemishinnaks $45.51/$45.73 (Müü/osta)

Kl 12.50 Sisestate orderi Turuhinnaga, liikuva piirhinnaga 50 pipsi = $0.50 = (-1,1%), et osta 100 Yahoo aktsiat
Ostategi 100 Yahoo aktsiat hinnaga $45.73
Esialgse määrangu juures käivitub kahjumi piiramise käsk seega, kui Yahoo müüb hinnaga $45.01. ($45.51 – $0.50)

Kl 14.05 Yahoo hinnad hakkavad kiiresti tõusma ja jõuavad tasemele $47.60 (kahjumi piirhind liigub sellele vastavalt tasemele $47.10)

Kl 15.10 Yahoo hinnad tõusevad jätkuvalt ja jõuavad tasemele $49.75 (kahjumi piirhind liigub tasemele $49.25)

Kl 16.15 Yahoo hinnad hakkavad kukkuma ja langevad tasemele $42.51. Kuna Teie piirhind oli seadistatud tasemele $49.25, täitis Plus500 kahjumi piiramise käsu selle hinna juures. Stop Loss order on täide viidud.

Kokkuvõte kasumist: 100* ($49.25–$45.73) = $352. (Kui Te poleks seadistanud liikuvat piirhinda ja oleksite seadistanud ainult hariliku kahjumi piiramise hinna, oleksite kandnud suurt kahju.)

Avamisorderid (Entry Orders)

Positsiooni avamise order (Entry Order) viiakse täide hetkel, kui turuhind jõuab Teie määratletud hinnani, ja see avab uue positsiooni. Hind võib olla kehtivast kauplemishinnast kõrgem või madalam.

Entry ordereid on nelja liiki:

 1. Entry-Limit-Buy: oota, kuni hind langeb alla kehtiva hinna (kasutatakse ostmisel).
 2. Entry-Stop-Buy: oota, kuni hind kerkib üle kehtiva hinna (kasutatakse ostmisel).
 3. Entry-Limit-Sell ("lühikeseks" müük): oota, kuni kuni hind kerkib üle kehtiva hinna (kasutatakse müümisel).
 4. Entry-Stop-Sell ("lühikeseks" müük): oota, kuni hind langeb alla kehtiva hinna (kasutatakse müümisel).

Näiteks, kui soovite osta Google'i aktsiaid, kuid mitte enne, kui hind langeb tasemele $450, võiksite asetada Entry-Limit-Buy orderi tasemel $450. Kui hind sellele tasemele ei langegi, jääb order täitmata, kuid jääb ootel orderiks, kuni te selle tühistate.

Uue avamisorderi loomiseks Plus500 keskkonnas lihtsalt:
→ Avage põhikauplemisekraan
→ Klõpsake nuppu Osta või Müü
→ Klõpsake linki Edasijõudnud
→ Täitke asjaomane avamisorder
→ Klõpsake nuppu Osta

Pikendus (rollover)

Tähtajalepingutega kaubeldavad instrumendid on aegumiskuupäevaga. Kui aegumiskuupäev kätte jõuab, pikendatakse positsioonid automaatselt uues lepingus. Pikenduse kuupäev ja kellaaeg on välja toodud iga instrumendi üksikasjades.

Kuna ostu- ja müügikursid on erinevatel lepingutel erinevad, siis reguleerib Plus500 hinnavahe tõttu teie omakapitali. Seeläbi kindlustatakse, et teie omakapital ei muutu ning te ei võida ega kaota vana ja uue lepingu hinnavahe tõttu.

Kui uus hind on vanast hinnast kõrgem, siis kohandatakse ostupositsioonid negatiivselt ning müügipositsioonid positiivselt. Samas kui uus hind on vanast hinnast madalam, siis kohandatakse ostupositsioonid positiivselt ning müügipositsioonid negatiivselt.

Lisaks sellele võivad positsioonid pikenduse käigus ühe hinnavahe võrra kallineda.

Pikenduse reguleeringu kalkulatsiooni näide:
Teil on OSTUpositsioon 100 õli lepinguga.

Õli lepingute kurss pikenduse ajal:
Olemasoleva lepingu ostuhind = $45.30
Olemasoleva lepingu müügihind = $45.25
Uue lepingu ostuhind = $46.50
Uue lepingu müügihind = $46.45

Reguleeringukalkulatsioon:
Ostuhinna erinevus = [Uue lepingu müügihind] - [Olemasoleva lepingu müügihind] =
$46.45 - $45.25 = $1.2
Ostuväärtuse reguleering = - ([Lepingute arv] * [Ostuhinna erinevus]) =
- (100 * $1.2) = - $120

Hinnavahe reguleering = [Lepingute arv] * [Uue lepingu hinnavahe] =
100 * (46.50$-46.45$) = $5
Ostmise reguleering kokku = [Ostuväärtuse reguleering] - [Hinnavahe reguleering] =
- $120 - $5 = - $125

Kokkuvõte:
Teie 100 õli lepingu positsioon jääb samaks.
Teile rakendatakse reguleering -$125.
Teie omakapital jääb samaks, välja arvatud $5 hinnavahe.

Eelneva näite kalkuleerimine müügipositsioonile
Müügihinna erinevus = [Uue lepingu müügihind] - [Olemasoleva lepingu müügihind] =
$46.50 - $45.30 = $1.2
Müügiväärtuse reguleering = [Lepingute arv] * [Müügihinna erinevus] =
100 * $1.2 = $120
Hinnavahe reguleering = [Lepingute arv] * [Uue lepingu hinnavahe] =
100 * (46.50$-46.45$) = $5
Müügi reguleering kokku = [Müügiväärtuse reguleering] - [Hinnavahe reguleering] =
$120 - $5 = $115