Professionaalsed kauplejad

Näete võimalusi kõikjal.

Plus500 professionaalseid kauplejaid ei mõjuta hiljuti jaeklientidele kehtestatud võimenduse piirangud. Plus500 pakub oma professionaalsetele klientidele enamikku jaeklientidele pakutavatest kaitsetest ilma lisatasudeta.

Kas saate taotleda professionaalset kontot?

Kas saate taotleda professionaalset kontot?
Kas olete viimase aasta jooksul vastaval turul teinud kvartalis keskmiselt 10 märkimisväärse suurusega tehingut?
Küsimus 1 / 3
Kas saate taotleda professionaalset kontot?
Kas teie finantsinstrumentide portfell ületab 500 000 eurot?
Finantsinstrumentide portfell sisaldab:
 • Raha
 • Aktsiad
 • Derivatiivid*
 • Kauplemiskontod
 • Võlainstrumendid
Ei sisalda:
 • Väärtpaberiportfell
 • Toormete otsene omandiõigus
 • Mittekaubeldavad varad
*Ainult derivatiividesse investeerimiseks tehtud rahalised sissemaksed/realiseeritud kasum.
Küsimus 2 / 3
Kas saate taotleda professionaalset kontot?
Kas olete töötanud finantssektoris vastaval ametikohal vähemalt ühe aasta?
Küsimus 3 / 3
Kas saate taotleda professionaalset kontot?
Teil võib olla võimalik taotleda professionaalset kontot!
Kas teil on juba Plus500 konto?
Võimenduse võrdlustabel (max võimendus)
Muud kriteeriumid
Võimenduse võrdlustabel (max võimendus)
Instrumentide kategooria Jaekonto Professionaalne konto
Valuutad 1:30 1:300
Indeksid 1:20 1:300
Toormed 1:20 1:150
Aktsiad 1:5 1:20
Valikud 1:5 1:5
Kaubeldavad Fondid 1:5 1:100
Krüpto 1:2 1:20
Muud kriteeriumid
Kriteeriumid Jaekonto Professionaalne konto
Kliendiraha kaitse
Negatiivse saldo kaitse
Korralduste parim täitmine
Selge ja läbipaistev info
Finantsombudsmani teenus
ICF õigused -

Illustreeriv näide:

Müües 15 000€ EUR/USD CFD müügihinnaga 1,1750:

 • Jaeklientidel võimendusega 1:30 on vaja alustamise tagatist 587.5€.
 • Professionaalsetel klientidel võimendusega 1:300 on vaja alustamise tagatist 58.75€.

Kellel on võimalik taotleda professionaalset kontot?

Kliendid, kes vastavad vähemalt kahele järgnevatest kriteeriumidest.

 • Piisavalt kauplemisaktiivsust viimase 12 kuu jooksul

  Te olete viimases neljas kvartalis teostanud asjakohasel turul vähemalt 10 märkimisväärse suurusega tehingut kvartali kohta1 (Plus500 ja/või teiste pakkujate vahendusel).

 • Finantsinstrumentide portfell on üle 500 000 € (sealhulgas hoiused rahas ja finantsinstrumentides)

  Te ei ole kohustatud seda summat sisse maksma.
  Teie finantsinstrumentide portfelli2 suurus ületab 500 000 €.

 • Asjakohased kogemused finantsteenuste sektoris

  Te töötate/olete töötanud finantssektoris vähemalt ühe aasta professionaalsel ametikohal, mis nõuab teadmisi vastavate tehingute ja teenuste kohta.

1 Asjakohane turg - Börsivälised tuletisinstrumendid, nagu võimendusega CFDd, Forex, hinnaliikumise kihlveod.
2 Finantsinstrumentide portfelli kuuluvad aktsiad, derivatiivid (ainult vahenditeks lisatud rahalised deposiidid/derivatiividesse investeerimisest saadud kasum), võlainstrumendid ja rahalised deposiidid. See ei sisalda kinnisvaraportfelle, otseseid omandiõigusi või võimendatud instrumentide eeldatavaid väärtusi.

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 80,6% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.

24/7 klienditeenindus
Vajate tuge?
24/7 klienditeenindus